Kysely: valtaosa kohdannut kiusaamista ja pitää sitä isona yhteiskunnallisena ongelmana