Seis kiusaamiselle -menetelmällä on saatu hyviä tuloksia