Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on