Suomi 100: Kannustusstipendit jaetaan sadalle kannustusryhmälle