Supportgruppen

En liten gest kan bära genom livet!

Jag vill att Finland ska vara ett land där alla får vara med. Jag vill att vi ingriper och visar empati om någon blir knuffad åt sidan. Jag vill att ingen blir mobbad i Finland.

Var och en av oss kan påverka. De som blir knuffade åt sidan drar vi tillbaka till gruppen. De som blir mobbade tar vi med i gänget och vi stöder dem att gå vidare. En liten gest kan vara ett stort stöd!

Dessa tankar för jag vidare tillsammans med min egen supportgrupp, alltså Diandra och Robin. Vårt budskap är: I det 100-åriga Finland ska alla få vara med!

Jag vet att Finland är fullt med fina exempel på hur stöd kan ge styrka och kraft. Vi vill höra era historier och sprida dem vidare! Min begäran om handräckning gäller alla: Du som har fått stöd, du som har stöttat någon och alla som ser mobbning och vill vara med och hjälpa. Också du kan bilda en egen grupp med taggen #supportgruppen. Vårt mål är att så många som möjligt ska inse den enkla sanningen. Du mår bra när ingen mår dåligt – vi kan vara till stöd för varandra och vara varandras supportrar.

Delta i diskussionen! Dela med dig av det goda!

Sauli Niinistö
Republikens president

 

Bilda en grupp med taggen #supportgruppen!

  1. Bilda en supportgrupp till exempel i skolan eller i samband med en hobby – och ta en vuxen med. Gruppen kan vara stor eller liten.
  2. Fundera på hur ni sporrar och stöder varandra.
    • På vilket sätt får ni er klass, er grupp eller ert lag att funka så bra att ingen blir lämnad utanför eller mobbad?
    • Hurdant stöd har du eller ni fått? Vilken enskild grej, gest eller händelse har fungerat sporrande?
  3. Dela med er av era goda erfarenheter på sociala medier med taggen #supportgruppen så att också andra får veta om dem. Supportgruppen förbinder sig till att själv handla på det sätt som den beskriver och sporrar andra till detsamma. Supportgruppen uppmuntrar andra att finna lösningar och förfaranden för att dela med sig av det goda.

 

 

Info

Syftet med projektet supportgruppen är att lyfta fram, sprida och ta i bruk god praxis för att stödja varandra och för att motarbeta mobbning. Målet är att styra tankemodeller och gärningar från mobbning till stöd och uppmuntran.

I projektet samlar vi via webbplatsen supportgruppen.fi och sociala medier med taggen #supportgruppen goda erfarenheter av hur stödet har fungerat: på vilket sätt har du själv fått stöd eller varit till stöd för andra. Erfarenheterna skickas vidare till Me-säätiö, en stiftelse som arbetar för att sprida de bästa lösningarna till en så bred målgrupp som möjligt. Webbplatsen där vi tar emot goda erfarenheter är öppen till slutet av maj.
Vi utmanar alla att delta! Ni som själva har blivit stöttade, ni som har stöttat andra och precis alla som upptäcker mobbning och vill hjälpa! Vi välkomnar alla barn och unga – skolklasser, hobbykretsar, unkangrupper, scouter … Vi tar också gärna emot historier berättade av vuxna. Det kan vara lärare, faddrar, tränare, unga vuxna, far- och morföräldrar, ja vem som helst! Ni alla behövs.

Du kan också bilda en egen grupp med taggen #supportgruppen. Närmare anvisningar om hur du bildar en grupp hittar du här.

Idén om #supportgruppen har fått intryck av den lösningsinriktade psykologin och den knyter an till tankar framförda av flera forskare. I Finland är förhållningssättet mest känt tack vare Ben Furman som är utbildare inom den lösningsinriktade psykologin. Du kan läsa mer om metoden via följande länk.

Modellen med supportgruppen lämpar sig inte för alla typer av mobbning. Du ska alltid berätta om mobbning för någon vuxen. Det är inte barnen som bär ansvaret för att få slut på mobbningen.

Den främsta samarbetspartnern för republikens presidents projekt #supportgruppen är stiftelsen Me-säätiö. De övriga parterna i samarbetet är Utbildningsstyrelsen och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. Republikens presidents kansli genomför projektet tillsammans med samarbetspartnerna.

En liten gest kan vara ett stort stöd och varje gest är viktig – kom med och hjälpa!